Pages

k2tog / sağa doğru kesme
Knit Two Together (k2tog)
sol şişteki ikinci ilmeğin içinden batarak (örgünün önünden) iki ilmeği sağa doğru birlikte ör

0 yorum:

Yorum Gönder